» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

Κατάλογος Προέδρων των Συνεδριάσεων
και των Συγγραφέων των Εργασιών

Alexandri C.    ΣΑ.04.101.1 ΣΑ.04.101.3        
Alexopoulos P.    ΚΥ.14.001.2          
Askounis D.    ΚΥ.16.101.2 ΚΥ.24.103.2        
Baseas I.    ΚΥ.14.001.2          
Brachos D.    ΚΥ.23.102.5          
Chatzoglou P.    ΚΥ.15.002.1          
Christakis A.   ΣΑ.Σ3.002          
Douligeris C.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.1          
Georgakalou M.    ΣΑ.04.101.2          
Georgolios P.    ΚΥ.14.001.2          
Giavrimis P.    ΚΥ.22.101.3          
Goulandris V.    ΚΥ.14.001.2          
Harkiolakis N.    ΚΥ.24.103.1          
Kafentzis K.    ΚΥ.14.001.2          
Kitsiou S.    ΚΥ.19.ΑΜΦ.1          
Korakas C.    ΚΥ.14.001.2          
Kostopoulos K.    ΚΥ.23.102.5          
Laouris Y.   ΣΑ.Σ3.002          
Macris A.    ΣΑ.03.002.1          
Manousaridis Z.    ΚΥ.16.101.1          
Maysami R. C.    ΚΥ.16.101.1          
Mitropoulos S.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.1          
Moustakis V.    ΣΑ.04.101.2          
Noou K.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.2 ΚΥ.13.ΑΜΦ.3        
Nottas M.    ΣΑ.04.101.3          
Pange J.    ΣΑ.03.002.4          
Panagiotopoulos P. ΚΥ.10.101.3            
Papadaki K.    ΚΥ.10.101.1          
Papadimitriou E.    ΣΑ.03.002.1          
Papalexandris A.    ΚΥ.23.102.5          
Papanis E.    ΚΥ.22.101.3          
Pappas A.    ΚΥ.10.101.3          
Polemi D.    ΚΥ.10.101.1 ΚΥ.15.002.3        
Ponis S.    ΣΑ.02.001.1          
Psarras J.    ΚΥ.16.101.2 ΚΥ.24.103.2        
Rigopoulos G.    ΚΥ.16.101.2 ΚΥ.24.103.2        
Rios J. P.    ΚΥ.Σ4.ΑΜΦ.1          
Roumeliotou M.    ΚΥ.22.101.3          
Sakellaris J.    ΚΥ.11.102.4          
Salpasaranis K.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.2          
Shih T.    ΣΑ.Σ1.ΑΜΦ          
Sofos D.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.2 ΚΥ.13.ΑΜΦ.3        
Spanos A.    ΣΑ.02.001.1          
Stylianakis V.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.2 ΚΥ.13.ΑΜΦ.3        
Tatsiopoulos I.    ΣΑ.02.001.1          
Tehrani M. S.    ΚΥ.16.101.1          
Toki E.    ΣΑ.03.002.4          
Vafopoulos M.    ΚΥ.24.103.3          
Valvis G.    ΚΥ.15.002.3          
Vassilacopoulos G.  ΣΑ.03.002.1            
Vraimaki E.    ΚΥ.15.002.1          
Yolles M.    ΚΥ.Σ4.ΑΜΦ.1          
Αγγελής Β.  ΚΥ.11.102.3 ΚΥ.12.103.1 ΚΥ.17.102.3 ΚΥ.18.103.3 ΚΥ.23.102.3 ΚΥ.24.103.3
Αγγελής Γ.    ΚΥ.17.102.2 ΚΥ.21.002.3        
Αδαμίδης Ε.    ΣΑ.05.102.1 ΚΥ.21.002.2        
Αναγνωστόπουλος Κ.  ΚΥ.17.102.1 ΚΥ.17.102.4  ΚΥ.23.102.2        
Αναγνωστοπούλου Α.  ΚΥ.21.002.1            
Αντιβάχης Ν.    ΚΥ.12.103.1 ΚΥ.17.102.3 ΚΥ.23.102.3    
Αποστόλου Δ.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.4          
Ασημακόπουλος Ν.  ΣΑ.01.ΑΜΦ.2 ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.1 ΚΥ.09.002.1 ΚΥ.17.102.2 ΚΥ.18.103.4 ΚΥ.21.002.3 ΚΥ.22.101.2
Βαβάτσικος Α.    ΚΥ.17.102.4           
Βαρβαρούση E.    ΚΥ.14.001.3 ΚΥ.14.001.4        
Βέργας Δ.    ΚΥ.10.101.2          
Βιδάλης Μ.     ΚΥ.11.102.3          
Βλασσόπουλος Α.    ΣΑ.06.103.3          
Βλαχοπούλου Μ.    ΣΑ.02.001.4 ΚΥ.17.102.5  ΚΥ.19.ΑΜΦ.1    
Βουτσινά Α.    ΚΥ.20.001.2          
Γάκη Ε.    ΚΥ.18.103.3          
Γεωργακέλλος Δ.    ΣΑ.05.102.3 ΣΑ.05.102.4 ΣΑ.06.103.2    
Γεωργαντά Σ.    ΚΥ.17.102.1          
Γεωργίου Δ.    ΣΑ.03.002.3 ΚΥ.16.101.3        
Γεωργόπουλος Ν.    ΣΑ.06.103.1          
Γιαννακοπούλου Τ.  ΚΥ.09.002.2            
Γιαννιού Ε.    ΚΥ.23.102.2          
Γιαννοπούλου Γ.    ΚΥ.18.103.1          
Δαλιάνης Π.    ΣΑ.05.102.2          
Δεμεσούκα Ο.    ΚΥ.17.102.1          
Δημητρίου Κ.    ΣΑ.03.002.3 ΚΥ.16.101.3        
Δημητρίου Ν.  ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.1 ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.2 ΚΥ.09.002.1 ΚΥ.17.102.2 ΚΥ.21.002.3 ΚΥ.22.101.2  
Διβόλη Β.    ΣΑ.05.102.3          
Δρόσος Α.   ΚΥ.19.ΑΜΦ.2          
Ελευθεριάδης Ι.    ΣΑ.06.103.5          
Εμίρης Δ.    ΚΥ.11.102.1 ΚΥ.11.102.5 ΚΥ.20.001.2    
Ζάχου Χ.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.2           
Θεοχαρόπουλος Ι.    ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.1 ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.2 ΚΥ.09.002.1 ΚΥ.17.102.2 ΚΥ.21.002.3  
Θεσσαλονικεύς Ε. Α.  ΚΥ.12.103.2            
Καλδής Ε.    ΚΥ.09.002.3          
Καλεράντε Ε.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.2           
Κάλλας Ι.    ΚΥ.08.001.2          
Κανελλοπούλου Α.  ΚΥ.07.ΑΜΦ.3            
Καρακώστα Μ.    ΚΥ.19.ΑΜΦ.2          
Καραμπέτσου Χ.    ΚΥ.15.002.4          
Καρασιδερή Κ.    ΚΥ.11.102.1          
Καρυδάς Ι.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.1 ΚΥ.14.001.1        
Καταρέλος Ε.    ΣΑ.02.001.3          
Κλήμης Γ. Μ.    ΚΥ.21.002.4          
Κουλίνας Γ.    ΚΥ.17.102.4           
Κουλουρά Θ.    ΣΑ.05.102.5          
Κουλουριώτης Δ.    ΚΥ.11.102.5          
Κούρτης Π.    ΚΥ.10.101.2          
Κούτσικος Κ.    ΚΥ.12.103.2          
Κουφοδόντης Ι.    ΚΥ.18.103.3          
Κυριακίδου Ο.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.4          
Κωνσταντάς Γ.    ΚΥ.17.102.3          
Κωνσταντοπούλου Μ.  ΣΑ.01.ΑΜΦ.2            
Κωστοπούλου Κ.    ΚΥ.11.102.2          
Λαγός Δ.    ΚΥ.23.102.1          
Λουκής Ε.    ΣΑ.02.001.2          
Λύτρας Μ. ΣΑ.01.ΑΜΦ.3 ΣΑ.03.002.5 ΚΥ.12.103.4 ΚΥ.16.101.4 ΚΥ.19.ΑΜΦ.3 ΚΥ.19.ΑΜΦ.4 
Μαγκανάρη Ε.    ΚΥ.20.001.4          
Μακρίδης Σ.    ΚΥ.14.001.4          
Μακρυνικόλα Κ.    ΚΥ.22.101.1          
Μάνθου Β.    ΣΑ.02.001.4 ΚΥ.17.102.5  ΚΥ.19.ΑΜΦ.1    
Μανουσέλης Ν.    ΚΥ.11.102.2          
Μαρεντάκης Χ.    ΚΥ.11.102.1 ΚΥ.11.102.5        
Μαύρη Μ.    ΚΥ.18.103.3          
Μαυρουδής Χ.    ΚΥ.08.001.4          
Μειωτέρη Α.    ΚΥ.19.ΑΜΦ.2          
Μεταξάκης Ι.  ΚΥ.21.002.1            
Μήτσικας Ι.  ΚΥ.21.002.1            
Μίχας Α.    ΚΥ.24.103.4          
Μονοχρήστου Β.    ΚΥ.17.102.5           
Μπεκιάρης Μ.    ΚΥ.12.103.3 ΚΥ.18.103.2        
Μπερέτης Ν.    ΚΥ.21.002.1          
Μπέσιλα-Μακρίδη Ε.  ΣΑ.01.ΑΜΦ.2            
Μπίλλα Π.    ΚΥ.09.002.1 ΚΥ.09.002        
Ναγόπουλος Ν.    ΚΥ.08.001.3          
Νίνα-Παζαρζή E.  ΚΥ.07.ΑΜΦ ΚΥ.07.ΑΜΦ.2  ΚΥ.20.001.1        
Ντούσκος Π.  ΚΥ.22.101.5            
Οικονομάκης Γ.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.4          
Οικονομόπουλος Κ.  ΚΥ.22.101.2            
Παζάλος Κ.    ΣΑ.02.001.2          
Παζαρζής Μ.    ΣΑ.01.ΑΜΦ.4 ΚΥ.15.002.4        
Παλαβιτσίνης Ν.    ΚΥ.11.102.2          
Παναγιωτακόπουλος Δ.  ΣΑ.05.102.5            
Παναγιωτακόπουλος Π.  ΣΑ.05.102.5 ΚΥ.09.002.4          
Πανταζή Α. Μ.    ΣΑ.06.103.1          
Παπαγεωργίου Γ.    ΚΥ.20.001.3          
Παπαδόπουλος Χ.    ΚΥ.23.102.4          
Παπαηλίου Α.   ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.4          
Παπαντωνίου Γ.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.3          
Παπαχρήστος Γ.    ΣΑ.05.102.1 ΚΥ.21.002.2        
Παπουτσιδάκης Μ.  ΣΑ.03.002.5 ΚΥ.16.101.4 ΚΥ.19.ΑΜΦ.3        
Πάτση Δ.    ΚΥ.18.103.4          
Πέκκα Οικονόμου Β.  ΚΥ.18.103.1            
Πρίφτης Δ.    ΣΑ.05.102.4          
Πρωτοπαππάς Α.    ΣΑ.05.102.5          
Ρεπαντής Β.    ΣΑ.03.002.3 ΚΥ.16.101.3        
Ρηγοπούλου Ε.    ΚΥ.15.002.2          
Ροδάκης Δ.    ΚΥ.19.ΑΜΦ.2          
Ρόντος Κ.    ΚΥ.08.001.1 ΚΥ.08.001.4        
Σακελλαρίδης Ο.    ΚΥ.18.103.2          
Σαμπάτη Σ.  ΣΑ.01.ΑΜΦ.3 ΣΑ.03.002.5 ΚΥ.12.103.4 ΚΥ.16.101.4 ΚΥ.19.ΑΜΦ.3  
Σαπρίκης Ε.    ΣΑ.02.001.4          
Σινανιώτη-Μαρούδη Α. ΣΑ.01.ΑΜΦ.1            
Σιώμκος Γ.    ΚΥ.15.002.2 ΚΥ.20.001.4        
Σκληρού Γ.    ΚΥ.07.ΑΜΦ.4          
Σταμπουλής Γ.    ΚΥ.21.002.2 ΚΥ.21.002.5        
Σταυρινούδης Θ.    ΚΥ.23.102.1          
Σφακιανάκης Μ.    ΣΑ.06.103.4          
Σωτηροπούλου Α. ΣΑ.01.ΑΜΦ.3 ΣΑ.03.002.5 ΚΥ.16.101.4 ΚΥ.19.ΑΜΦ.3 ΚΥ.19.ΑΜΦ.4   
Σωτηρίου-Ξανθόπουλος Ε. ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.4            
Τζανακάκης Δ.    ΚΥ.20.001.2          
Τζήμος Χ.    ΚΥ.08.001.4          
Τζότα Γ.   ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.4          
Τσάβαλος Θ.    ΚΥ.13.ΑΜΦ.4          
Τσαγκάρης Μ.    ΚΥ.20.001.1          
Τσιάμης Ι.    ΚΥ.15.002.2 ΚΥ.20.001.4        
Χατζηαναστασίου Γ.    ΚΥ.12.103.3          
Χατζηφώτη Ν.    ΣΑ.06.103.2          
Χατζηδήμα Σ. ΚΥ.22.101.4            
Χριστοφορίδης Σ.    ΚΥ.23.102.4          
Χρόνη Μ.    ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ.3          
Χρονόπουλος Α.    ΣΑ.03.002.2 ΚΥ.07.ΑΜΦ.5        
Χρονοπούλου Ε.    ΣΑ.03.002.2 ΚΥ.07.ΑΜΦ.5        

 

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.