» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

16.30 - 18.00  Αίθουσα 103
KY.24.103 :
Επιχειρησιακά Υποδείγματα Ψηφιακής Εποχής
Πρόεδρος : N. Harkiolakis
ΚΥ.24.103.1 :

A Systemic Approach to Online Privacy
N. Harkiolakis

ΚΥ.24.103.2 :

Categorizing Retailers with Multicriteria Analysis
G. Rigopoulos, J. Psarras, D. Askounis

ΚΥ.24.103.3 :
G-work: The Next Step in Greek Digital Strategy
M. Vafopoulos, V. Angelis
ΚΥ.24.103.4 :

Η Εφαρμογή του Customer Relationship Management (CRM) στον Ελληνικό Τραπεζικό Χώρο
Α. Μίχας


     
     


         

     
     
     
     
     


         

     
     
     
     

     
     
     
     
     

     

     
     
     

   
 
 

     
     
     
     


     
     
      


         

     
     
     
     

     
     
     

     

                       

 
 

 


  
           

     
     
     

       


         
       

     
      
      
     
     

      
        
     
       
     
     

     
     

     

      
     
     

     
      

     
           
     

      


  

 

 


   

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.