» Πρόγραμμα Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

Πρόγραμμα Εθνικού Συνεδρίου της ΕΕΣΜ
Πειραιάς, 26-28 Μαΐου 2007

Σάββατο  26  Μαΐου  2007
09:00  Εγγραφές Συνέδρων
10:00 - 12:00 Εναρκτήρια Συνεδρία,  Αίθουσα  Συνεδρίων
12:00 - 13:30 Δεξίωση στην Αίθουσα  Τελετών
13:30 - 15:00 Παράλληλες Συνεδρίες :
ΣΑ.01.ΑΜΦ :
Νομικές Προσεγγίσεις & Διακυβέρνηση
ΣΑ.02.001 :
Ηλεκτρονικές Αγορές
ΣΑ.03.002 :
Ηλεκτρονική Μάθηση
ΣΑ.04.101 :
Διαλογικά Συστήματα σε Επιχειρηματικές Εφαρμογές
ΣΑ.05.102 :
Νέα Αγορά στο Χώρο της Ενέργειας
ΣΑ.06.103 :
Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, Στρατηγικές, & Προοπτικές
15:00 - 15:30 Διάλειμμα  -  Καφές
15:30 - 17:00 Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Συνεδρίων
ΣΑ.Σ1.ΑΜΦ :
Distance Education Technologies for a New Virtual University Agora
17:00 - 17:30 Διάλειμμα  -  Καφές
17:30 - 19:00 Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Συνεδρίων
ΣΑ.Σ2.ΑΜΦ :
Εργαστήριο Συστημικής Δυναμικής με χρήση του VENSIM
ΣΑ.Σ3.ΑΜΦ :
Workshop : Harnessing the wisdom of the people; The tree of social action
Κυριακή  27  Μαΐου  2007
09:00 Εγγραφές Συνέδρων
10:00 - 11:30 Παράλληλες Συνεδρίες :
KY.07.ΑΜΦ :
Κοινωνικά Συστήματα & Αγορές
KY.08.001 :
Συστημική Έρευνα στις Κοινωνικές Επιστήμες
KY.09.002 :
Συστήματα Νέων Αγορών & Αειφόρος Ανάπτυξη
KY.10.101 :
Διαχείριση Κινδύνου στην Ψηφιακή Εποχή
KY.11.102 :
Ηλεκτρονικές Διαπραγματεύσεις
KY.12.103 :
Ηλεκτρονική Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων
11:30 - 12:00 Διάλειμμα  -  Καφές
12:00 - 13:30 Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Συνεδρίων
ΚΥ.Σ4.ΑΜΦ :
Agoras & Applied Organizational Cybernetics with Software
13:30 - 14:30 Δεξίωση στην Αίθουσα  Τελετών
14:30 - 16:00 Παράλληλες Συνεδρίες :
KY.13.ΑΜΦ :
Ευρυζωνικά Δίκτυα & Υπηρεσίες
KY.14.001 :
Ηλεκτρονική Συμμετοχή & Κουλτούρα
KY.15.002 :
Προβλήματα Αναζήτησης Πληροφοριών στη Νέα Τεχνολογία
KY.16.101 :
Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Εργαλεία
KY.17.102 :
Πολυπλοκότητα & Μεθοδολογίες
KY.18.103 :
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
16:00 - 16:30 Διάλειμμα  -  Καφές
16:30 - 18:00 Παράλληλες Συνεδρίες :
KY.19.ΑΜΦ :
Ηλεκτρονική Υγεία & Υπηρεσίες Τηλε-Ιατρικής
KY.20.001 :
Κλασικές & Διαδικτυακές Εφαρμογές
KY.21.002 :
Συστημική Δυναμική & Οντολογίες
KY.22.101 :
Συστημικές Δομές & Οικονομική Ανάπτυξη
KY.23.102 :
Εφαρμογές Διαχείρισης Γνώσης
KY.24.103 :
Επιχειρησιακά Υποδείγματα Ψηφιακής Εποχής
18:00 Συνεδρία Στρογγυλής Τραπέζης,  Αίθουσα  Συνεδρίων
Κλείσιμο Εργασιών Συνεδρίου
21:00 Επίσημη Δεξίωση στο Μέγαρο του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
Δευτέρα  28  Μαΐου  2007
10.00 Αναχώρηση Εκδρομής για το Νησί Πόρος
(Εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον)

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.