» Θεματικές ενότητες
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

Θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

 

Νέα Αγορά
 1. Ηλεκτρονικές Αγορές
 2. Διαδικτυακή Διαφήμιση & Μάρκετινγκ
 3. Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία και η Νέα Πολιτική
 4. Ψηφιακή Οικονομία και Παγκοσμιοποίηση
 5. Συστήματα και εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη Ψηφιακών Πόλεων
 6. Βασικές Αρχές και Ανάπτυξη Διαλογικών Συστημάτων σε Επαγγελματικές Εφαρμογές
 7. Νέα Αγορά και Τεχνολογία στο χώρο της Ενέργειας
 8. Μαζική Εξατομίκευση και "Νέα Αγορά"
 9. Συστήματα Μάθησης & Διαχείρισης Γνώσης στη "Νέα Αγορά"
 10. Κοινωνικοτεχνικά συστήματα και αειφόρος ανάπτυξη
 11. "Νέα Αγορά", Κοινωνική δυναμική και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
 12. Εικονικές Κοινότητες και Οργανισμοί
 13. Συστημικές προσεγγίσεις σε κοινωνικο-οικονομικές δομές
 14. Νομικές Προσεγγίσεις και Διακυβέρνηση
 15. Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες σε "Νέες Αγορές"
 16. Πολυπαραμετρική Επιχειρησιακή Καινοτομία και "Νέες Αγορές"
 17. Στρατηγική της Επιχείρησης και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 18. Κοινωνικές Προεκτάσεις της Διαδικτυακής Επανάστασης
 19. Νέες Μορφές Αγοράς
 20. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Διακυβέρνηση
 21. Εικονική Αλυσίδα Αξίας
 22. Οργανισμοί Έντασης Γνώσης
 23. Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών στην Ψηφιακή Οικονομία

 

Νέα Τεχνολογία

 1. Ειδικό Μάρκετιγκ (π.χ. Τουριστικό) και Τεχνολογίες Διαδικτύου
 2. Ηλεκτρονική Τραπεζική και Διαδίκτυο.
 3. Τεχνολογίες ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης και προσφορών
 4. Επιχειρηματική Δικτύωση και Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 5. Καινοτομία στην Ψηφιακή Εποχή: Νέες Επιχειρήσεις
 6. Προοπτικές των σύγχρονων τεχνολογιών στην κοινωνική, οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη
 7. Επιχειρησιακή οργάνωση και τεχνολογικός σχεδιασμός στην Ψηφιακή Οικονομία
 8. Συστήματα Πολυμέσων στις Νέες Αγορές
 9. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και Καινοτόμες Αγορές
 10. Κατανεμημένη Τεχνητή Νοημοσύνη, κινητοί πράκτορες και διαχείριση Μάρκετιγκ
 11. Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες
 12. Τηλεεργασία μέσω εναλλακτικών Δικτύων
 13. Δεδομένα και επεξεργασία της γνώσης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
 14. Ηλεκτρονικές Συμβάσεις, Ηλεκτρονικές Αγορές και Ηλεκτρονικές πληρωμές
 15. Ηλεκτρονική Υγεία και Υπηρεσίες Τηλεϊατρικής
 16. Η εκπαίδευση στην Ψηφιακή Οικονομία
 17. Ασφάλεια Δημόσιων Δικτύων και Νομικό πλαίσιο
 18. Σύγχρονες μέθοδοι και τεχνολογίες στην Ασφάλεια πληροφοριών
 19. Συστημικές Δομές για Νέες Αγορές στο Διαδίκτυο
 20. Κοινωνικά Δίκτυα και Νέες Τεχνολογίες
 21. Ψηφιακός πολιτισμός στα νέα μέσα και το Διαδίκτυο
 22. Αξιολόγηση/Μέτρηση των Νέων Αγορών στο Διαδίκτυο

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.