» Υποβολή εργασιών
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

Υποβολή εργασιών και επικοινωνίες

 

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Συνέδριο με εργασία πρέπει να υποβάλλουν, μόνο μέσω e-mail και σε attached αρχείο, την περίληψη της εργασίας τους μέχρι 31.03.2007. Η περίληψη θα είναι δακτυλογραφημένη σε PC-Word XP  και γραμματοσειρά Times New Roman μονού διαστίχου ως ακολούθως:

  • Τίτλος εργασίας (16pt  bold)
  • Ονόματα συγγραφέων, φορέας εργασίας, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση (12pt)
  • Η λέξη Περίληψη (κέντρο 12 pt  bold)
  • Κείμενο περίληψης 200-400 λέξεων (11pt), στο οποίο θα παρουσιάζονται οι στόχοι της εργασίας, η μεθοδολογία προσέγγισης και τα σημαντικότερα αποτελέσματα.
  • Λέξεις Κλειδιά (11 pt  bold): Μέχρι 5 λέξεις (11 pt)

 

Οι παρουσιάσεις θα γίνουν με εκτυπωμένες διαφάνειες ή με τη χρήση PC.

Όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@hsss.gr και με θέμα
(Subject): 2007HSSS Conference. Για επιπλέον πληροφορίες συμμετοχής στο Συνέδριο επισκεφθείτε την: http://www.hsss.gr/2007piraeus

 

Γλώσσα Συνεδρίου

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Θα γίνονται δεκτές και εργασίες στην Αγγλική.

 

Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.