» Στόχοι του Συνεδρίου
Στόχοι του Συνεδρίου Θεματικές ενότητες Υποβολή εργασιών Δημοσιεύσεις Tελικές ημερομηνίες Βραβείο φοιτ/κής εργασίας Τόπος & χρόνος διεξαγωγής Δήλωση συμμετοχής Επιτροπές Συνεδρίου Πρόγραμμα Συνεδρίου Νέα του Συνεδρίου Kοινωνικό πρόγραμμα Γραμματεία Συνεδρίου Διαμονή Ευχαριστίες - Χορηγοί Photo Gallery Video Gallery Επικοινωνία

 

Στόχοι του Συνεδρίου

 

Από τα βάθη των χρόνων η έννοια της αγοράς αποτελεί το σημείο αναφοράς της εμπορικής και της εν γένει  δραστηριότητας των κοινωνιών. Οι ελληνικές αγορές, τα μεσαιωνικά "παζάρια" και τα σύγχρονα αμερικανικά εμπορικά κέντρα αποτελούν παραδείγματα αγορών διαφορετικών πολιτισμών και νοοτροπιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Αρχαία Αθήνα, στην οποία αναπτύχθηκε και άνθισε η άμεση δημοκρατία, όπου οι πολίτες συγκεντρώνονταν στην Αγορά και συναποφάσιζαν για τα κοινά. Σήμερα, κατά ανάλογο τρόπο, με τη βοήθεια των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αναπτύσσονται "Νέες Αγορές" στις οποίες διακινούνται προϊόντα και υπηρεσίες προσανατολισμένες στην αξία της γνώσης. Σε αυτές τις νέες εικονικές μορφές αγορών, οι οποίες για παράδειγμα είναι δυνατόν να προέρχονται από Εικονικούς Οργανισμούς ή/και Εικονικές Επιχειρήσεις, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να διαβουλεύονται με τις Δημόσιες Διοικήσεις, να ψηφίζουν για θέματα που τους αφορούν, καθώς και να επικοινωνούν ή να συναλλάσσονται μεταξύ τους ή με τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Οι ουσιαστικές αιτίες της ύπαρξης εικονικών μορφών αγοράς είναι οι εξελίξεις στα συνεχώς μεταβαλλόμενα νέα οικονομικά συστήματα που καταδεικνύονται με την προοδευτική μετάβαση στο σύγχρονο τρόπο παροχής υπηρεσιών, η πρόοδος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και η παγκόσμια διεύρυνση των νέων οικονομικών συναλλαγών. Με δεδομένο ότι η επικοινωνία αποτελεί εγγενές συστατικό των νέων οικονομικών συναλλαγών, οι νέες αγορές αποτελούν τα σύγχρονα συστήματα για την ανταλλαγή πληροφοριών και αγαθών. Η κοινωνική σημασία του εμπορίου και της αγοράς οδηγεί τις κοινωνίες στην καθιέρωση των αναγκαίων θεσμών, νόμων και μεθόδων συναλλαγών και πληρωμών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας.

Βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι ο προβληματισμός και η συζήτηση για την ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων, ιδεών και εφαρμογών στην παραγωγή ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων και σε επαγγελματίες που ασχολούνται με τη μελέτη, διαχείριση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστημικών προσεγγίσεων σε ζητήματα που άπτονται των νέων τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στη δημιουργία εικονικών μορφών αγορών μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον της ψηφιακής οικονομίας και της κοινωνίας της γνώσης. Σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον των “Νέων Aγορών” και των Nέων Tεχνολογιών, φιλοδοξία του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συστημικής σκέψης και προσέγγισης ως σύγχρονης διεπιστημονικής φιλοσοφίας για τη διαμόρφωση καινοτόμων πλαισίων, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια και διαλειτουργικότητα. Η προστιθέμενη αξία στην τεχνολογική υποδομή είναι ο άνθρωπος, ο οποίος θεωρείται πρωταρχικός κινητήριος άξονας των επιχειρήσεων, των οργανισμών και των κοινωνικών δομών.

Η ΕΕΣΜ με τη διοργάνωση του Εθνικού Συνεδρίου της στον Πειραιά επιδιώκει  να συμβάλλει στην εδραίωση των νέων ιδεών και εφαρμογών στον επιστημονικό χώρο της προσέγγισης των συστημάτων σε θέματα που αφορούν κυρίως στην Ελληνική Κοινωνία και να καθιερώσει το θεσμό του Συστημικού Αναλυτή στον ακαδημαϊκό χώρο, στις επιχειρήσεις και γενικότερα στους οργανισμούς.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου, που ακολουθούν, δεν αποκλείουν την υποβολή εργασιών που εμπίπτουν στο ευρύτερο επιστημονικό φάσμα του τίτλου του Συνεδρίου και της προσέγγισης των συστημάτων. Όλες οι εργασίες θα αξιολογηθούν από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου.


Κεντρικό Γραφείο : Τ.Θ 20027 , 118 10 Αθήνα
http://www.hsss.gr - email : info@hsss.gr
Tel : +2104142145

 

2007©HSSS. All Rights Reserved.